زمینه های بحث فلسفی در یهودیت
35 بازدید
محل نشر: مرکز مطالعات ادیان- 85
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی