ارزیابی مجدد احادیث اسلامی
39 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » زمستان 1383 - شماره 34 (11 صفحه - از 118 تا 128)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از آن‏جا که قرن اول هجری دوران منع کتابت حدیث بوده و کتابت حدیث در سده‏های بعد آغاز شده است، ضروری است که برای ارزیابی احادیث، شواهد و حوادث تاریخی مورد بررسی قرار گرفته، به اندیشه ها و عقاید روایت‏کنندگان و کتابت کنندگان آن‏ها توجه شود. در این نوشتار ادعا شده است که جمع‏کنندگان احادیث فقهی در کتاب های حدیثی متأثر از اندیشه های شخصی و منطقه‏ای جامعان آن‏هاست که گاهی، آن را از دوران قبل از اسلام به ارث برده‏اند. کلید واژه: گلدزیهر، اسناد حدیث، حدیث موضوع، سنت نبوی، مکتب فقهی مدینه، مکتب فقهی عراق.